Rong biển chiết xuất

Xi'an tự nhiên trường sinh học-kỹ thuật công ty là sản xuất chuyên nghiệp các chiết xuất thảo dược từ năm 2005. và các chiết xuất cỏ biển, cũng tên là chiết xuất tảo bẹ, là mạnh mẽ và phổ biến các sản phẩm đối với thực phẩm sức khỏe.