Pygeum Extract

Công ty kỹ thuật sinh học tự nhiên Tây An, Ltd.imported vỏ cây Pygeum Africanum từ Congo và sản xuất bột chiết xuất vỏ cây phi mã chất lượng cao cho Benign Prostatic Hyperplasia. Chúng tôi đã có Chứng nhận CITES.