Chiết xuất cây kế sữa

Xi'an Natural Field Bio-Kỹ thuật Công ty TNHH là sản xuất chuyên nghiệp của chiết xuất thảo dược. và chiết xuất cây kế sữa là các sản phẩm mạnh mẽ và phổ biến bao gồm cả silymarin và silybin.