Chiết xuất lô hội

Xi'an Natural Field Bio-Kỹ thuật Công ty TNHH là sản xuất chuyên nghiệp của chiết xuất thảo dược. và lô hội lô hội là các sản phẩm mạnh và phổ biến bao gồm bột lô hội, alosin và gel lô hội (đóng băng khô và phun khô).