Chiết xuất củ nghệ

Thành phần chính của chiết xuất củ nghệ là curcuminoids. Curcumin chúng tôi có thể cung cấp là 95% nội dung, 98% nội dung.