Amygdalin

Xi'an Natural Field Bio-Kỹ thuật Công ty TNHH là sản xuất chuyên nghiệp của chiết xuất thảo dược từ năm 2005. và amygdalin, cũng được đặt tên là vitamin b17, chiết xuất hạt mơ, nó là sản phẩm mạnh mẽ và phổ biến cho nguyên liệu chống ung thư và thực phẩm sức khỏe.