Mỹ phẩm nguyên liệu

Lĩnh vực tự nhiên của vũ trụ từ thực vật có độ tinh khiết cao, mức tiêu chuẩn hóa của vật liệu hoạt động.
Chúng được sử dụng chủ yếu để cải thiện sức khỏe và sự xuất hiện của da và tóc, bao gồm:
5-aminolevulinic acid, Idebenone, Chlorogenic Acid, Polydatin
Trang chủ Trang trước 12 Trang tiếp theo Trang cuối 1/2