Nguyên liệu nông nghiệp

Lĩnh vực tự nhiên đang phấn đấu cho các nguyên liệu nông nghiệp thân thiện với môi trường và độc hại thấp.
Chúng phổ biến ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Chúng tôi tự hào về:
5-ALA, Physcion, Genistein và Triacontano